Primery

Výběr základního nátěru pro venkovní práce: co je třeba vzít v úvahu při nákupu základního nátěru? Pokyny pro přípravu a základní nátěr podkladu.
Základní nátěr stěn před omítkou by měl být pečlivě vybrán s ohledem na skutečnost, že pevnost dalšího povlaku bude záviset na kvalitě této fáze. Na trhu dnes existuje několik možností pro základní nátěry, v závislosti na typu nátěru.

Barvy

Lepidlo

Nástroje