gips

Mangel på grunning, feil forsterkning, for tykt lag med mørtel - dette er bare en liten del av de alvorligste feilene når du påfører gips på veggen. Flere detaljer i artikkelen.

maling

lim

Verktøyene