เครื่องคิดเลขพูดนานน่าเบื่อพื้นคอนกรีต

สำหรับการคำนวณนั้นมีความจำเป็นต้องวัดความกว้างและความยาวของห้องเป็นเมตรเช่นเดียวกับความสูงของการพูดนานน่าเบื่อ หลังจากการคำนวณคุณจะรู้ว่าต้องใช้ปูนซีเมนต์ทรายและน้ำเท่าใดเพื่อที่จะทำการปาดปูน

ความกว้างของห้องเมตร
ความยาวของห้องม
ปาดความสูงซม
ปูนซีเมนต์
ทราย
น้ำ

การคำนวณเกี่ยวกับเครื่องคิดเลขของส่วนประกอบของการแก้ปัญหาที่ใช้สำหรับการปาดและปรับระดับพื้นจะดำเนินการตามสูตรมาตรฐาน - 1: 3 โดยที่ 1 ส่วนคือซีเมนต์ส่วนที่ 3 เป็นทรายละเอียด

เครื่องคิดเลขที่คล้ายกัน
เพิ่มความคิดเห็น

สี

กาว

เครื่องมือ